Bảng Giá Phụ Tùng Thay Thế Xe MG

Chắc hẳn rất nhiều khách hàng sẽ thắc mắc với 1 sản phẩm mới như MG thì chi phí bảo dưỡng, thay thế vật tư phụ tùng của các sản phẩm MG có đắt không. MG Lê Văn Lương xin cung cấp bản báo giá các phụ tùng MG thay thế để quý khách có cái nhìn thực tế nhất để khách hàng yên tâm sử dụng sản phẩm của MG.
BẢNG GIÁ PHỤ TÙNG MG
TT HS ZS Nhóm hàng Mã số phụ tùng Mã số cũ Tên phụ tùng tiếng Anh Tên phụ tùng tiếng Việt Giá bán khách hàng
No. HS ZS Category Part number Old Part number Part Name (EN) Part Name (VN) Retail Price
1   Y Crash Parts 10183523   AIRBAG ASM-INFL RST I/P MDL Túi khí bên phụ                2,873,000
2 Y   Crash Parts 10501591   AIRBAG ASM-INFL RST I/P MDL Túi khí bên phụ                2,879,000
3 Y   Crash Parts 10363711   AIRBAG ASM-INFL RST RF S/RL MDL Túi khí rèm trái                3,393,000
4 Y   Crash Parts 10363715   AIRBAG ASM-INFL RST RF S/RL MDL Túi khí rèm phải                3,239,000
5   Y Crash Parts 10252745   AIRBAG ASM-INFL RST RF S/RL MDL Túi khí rèm trái                3,271,000
6   Y Crash Parts 10252746   AIRBAG ASM-INFL RST RF S/RL MDL Túi khí rèm phải                3,271,000
7 Y   Crash Parts 10559428   AIRBAG ASM-INFL RST STRG WHL MDL Túi khí vô lăng                2,773,000
8   Y Crash Parts 10183527   AIRBAG ASM-INFL RST STRG WHL MDL Túi khí vô lăng                2,616,000
9   Y Crash Parts 10252196 10228100 ARM ASM-FRT LWR CONT Càng A trái                1,997,000
10 Y   Crash Parts 10668615-SEPP   BAR ASM-FRT BPR IMP Xương ba đờ xốc trước                2,795,000
11   Y Crash Parts 10558500-SEPP   BAR ASM-FRT BPR IMP Xương ba đờ xốc trước                2,841,000
12 Y   Crash Parts 10669488-SEPP   BAR ASM-RR BPR IMP  Xương ba đờ xốc sau                1,756,000
13 Y   Crash Parts 10039000   BELT ASM-2ND SEAT Dây đai an toàn ghế sau                   759,000
14 Y   Crash Parts 10038968   BELT ASM-2ND SEAT Dây đai an toàn ghế sau                   824,000
15 Y   Crash Parts 10462226   BELT ASM-2ND SEAT Dây đai an toàn ghế sau                1,699,000
16 Y   Crash Parts 10363548   BELT ASM-D/SEAT Dây đai an toàn trước trái                1,656,000
17   Y Crash Parts 10531441   BELT ASM-D/SEAT-L Dây đai an toàn trước trái                1,667,000
18 Y   Crash Parts 10363550   BELT ASM-P/SEAT Dây đai an toàn trước phải                1,656,000
19   Y Crash Parts 10544602   BELT ASM-P/SEAT-R Dây đai an toàn trước phải                1,635,000
20 Y   Crash Parts 10457756   BEZEL-FRT BPR FOG LP Ốp viền đèn gầm trái                   266,000
21 Y   Crash Parts 10457758   BEZEL-FRT BPR FOG LP Ốp viền đèn gầm phải                   266,000
22   Y Crash Parts 10354635   BEZEL-FRT BPR FOG LP Nhựa ốp ba đờ xốc trước trái                   346,000
23   Y Crash Parts 10354636   BEZEL-FRT BPR FOG LP Nhựa ốp ba đờ xốc trước phải                   346,000
24   Y Crash Parts 10320509   BEZEL-FRT BPR FOG LP Nẹp viền đèn gầm trái                   332,000
25   Y Crash Parts 10320510   BEZEL-FRT BPR FOG LP Nẹp viền đèn gầm phải                   332,000
26   Y Crash Parts 10322246   BEZEL-RR BPR FOG LP Nẹp ba đờ xốc sau trái                   311,000
27   Y Crash Parts 10322248   BEZEL-RR BPR FOG LP Nẹp ba đờ xốc sau phải                   311,000
28 Y   Crash Parts 10094391-SEPP   BRACKET ASM-F/FDR FRT Giá bắt tai xe phải                   165,000
29 Y   Crash Parts 10094031-SEPP   BRACKET ASM-F/FDR FRT Giá bắt tai xe trái                   167,000
30   Y Crash Parts 10230199-SEPP   BRACKET ASM-F/FDR FRT LWR Giá bắt tai xe phải                     93,000
31 Y   Crash Parts 10074742-SEPP   BRACKET ASM-F/FDR LWR Giá bắt cửa trước                     34,000
32 Y   Crash Parts 30147352-SEPP   BRACKET ASM-F/FDR LWR Giá bắt cửa trước trái phía dưới                     67,000
33 Y   Crash Parts 30147452-SEPP   BRACKET ASM-F/FDR LWR Giá bắt cửa trước phải phía dưới                     67,000
34 Y   Crash Parts 10492843-SEPP   BRACKET ASM-F/FDR RR CTR Giá bắt khung xe                     19,000
35   Y Crash Parts 10229102   BRACKET ASM-RR BPR FASCIA SI Giá bắt ba đờ xốc sau phải                   312,000
36   Y Crash Parts 10229105   BRACKET ASM-RR BPR FASCIA SI Giá bắt ba đờ xốc sau trái                   312,000
37 Y   Crash Parts 30136854   BRACKET ASM-RR BPR FASCIA SI Giá bắt ba đờ xốc sau trái                1,214,000
38 Y   Crash Parts 30136856   BRACKET ASM-RR BPR FASCIA SI Giá bắt ba đờ xốc sau phải                1,214,000
39   Y Crash Parts 10044745   BRACKET-F/FDR REINF CTR Miếng gia cường thân xe                     53,000
40   Y Crash Parts 10229021   BRACKET-FRT BPR FASCIA SI MTG Giá bắt ba đờ xốc trước trái                   269,000
41   Y Crash Parts 10229022   BRACKET-FRT BPR FASCIA SI MTG Giá bắt ba đờ xốc trước phải                   269,000
42 Y   Crash Parts 30136824   BRACKET-FRT BPR FASCIA SI MTG Giá bắt ba đờ xốc trước trái                   313,000
43 Y   Crash Parts 30136825   BRACKET-FRT BPR FASCIA SI MTG Giá bắt ba đờ xốc trước phải                   313,000
44   Y Crash Parts 10560912   BRACKET-FRT BPR FASCIA SI MTG Giá bắt ba đờ xốc trước trái                   410,000
45   Y Crash Parts 10560914   BRACKET-FRT BPR FASCIA SI MTG Giá bắt ba đờ xốc trước phải                   410,000
46 Y   Crash Parts 10462049   BRACKET-RR BPR FASCIA Giá bắt ba đờ xốc sau trái                   762,000
47 Y   Crash Parts 10462051   BRACKET-RR BPR FASCIA Giá bắt ba đờ xốc sau phải                   762,000
48 Y   Crash Parts 10021187   BRACKET-RR PARK DIST CONT SEN Giá bắt cảm biến lùi                   122,000
49 Y   Crash Parts 10021190   BRACKET-RR PARK DIST CONT SEN Giá bắt cảm biến lùi                   122,000
50 Y   Crash Parts 10021191   BRACKET-RR PARK DIST CONT SEN Giá bắt cảm biến lùi                   122,000
51 Y   Crash Parts 10021192   BRACKET-RR PARK DIST CONT SEN Giá bắt cảm biến lùi                   122,000
52 Y Y Crash Parts 10130860   BUCKLE ASM-P/SEAT BELT Ngàm khóa đai an toàn                   295,000
53 Y Y Crash Parts 10789782 10127879 BUCKLE ASM-P/SEAT BELT Ngàm khóa đai an toàn                   439,000
54 Y Y Crash Parts K7148511100   BUMPER-HOOD   Cao su đệm ca pô                     20,000
55   Y Crash Parts 10141911   CABLE ASM-TEMP & AIR CONT Cáp điều khiển nhiệt độ công tắc điều hòa                   168,000
56   Y Crash Parts 10341840   CAP-R/WDO WPR ARM FIN Ốp tay gạt mưa sau                     13,000
57   Y Crash Parts 10602793   CARPET ASM-FLR PNL Lót sàn gầm xe                3,469,000
58   Y Crash Parts 10675785   CHECK ASM-FRT S/D Dẫn hướng cửa trước trái                   141,000
59   Y Crash Parts 10252394   CLADDING ASM-FRT LH DR S/D Ốp cửa trước trái                   887,000
60   Y Crash Parts 10252395   CLADDING ASM-FRT RH DR S/D Ốp cửa trước phải                   887,000
61   Y Crash Parts 10252396   CLADDING ASM-RR LH DR S/D Ốp cửa sau trái                   611,000
62   Y Crash Parts 10252397   CLADDING ASM-RR RH DR S/D Ốp cửa sau phải                   611,000
63   Y Crash Parts 10248490   CONDENSER ASM-A/C Giàn nóng                2,429,000
64   Y Crash Parts 10270219-SEPP   DOOR ASM-F/TNK FIL Cửa đổ xăng                   821,000
65   Y Crash Parts 10318335-SEPP   DOOR ASM-FRT SI Cửa trước trái              10,475,000
66   Y Crash Parts 10318336-SEPP   DOOR ASM-FRT SI Cửa trước phải              10,475,000
67 Y   Crash Parts 10005109-SEPP   DOOR ASM-FRT SI  Cửa trước trái              12,368,000
68 Y   Crash Parts 10005110-SEPP   DOOR ASM-FRT SI  Cửa trước phải              12,368,000
69   Y Crash Parts 10316504-SEPP   DOOR ASM-RR SI Cửa sau phải                9,752,000
70   Y Crash Parts 10316503-SEPP   DOOR ASM-RR SI Cửa sau trái                9,753,000
71 Y   Crash Parts 10005112-SEPP   DOOR ASM-RR SI  Cửa sau phải              11,894,000
72 Y   Crash Parts 10005111-SEPP   DOOR ASM-RR SI  Cửa sau trái              11,894,000
73   Y Crash Parts 10385449   FAN ASM-ENG CLG Quạt két nước                2,626,000
74 Y   Crash Parts 10276698   FAN ASM-ENG CLG Quạt két nước                3,957,000
75 Y   Crash Parts 10100378   FAN ASM-ENG CLG Cụm quạt két nước                4,211,000
76   Y Crash Parts 10343984   FASCIA-FRT BPR Ba đờ xốc trước (miếng dưới)                2,686,000
77 Y   Crash Parts 10021136   FASCIA-FRT BPR LWR Ốp ba đờ xốc trước phía dưới                3,472,000
78   Y Crash Parts 10336751-SPRP   FASCIA-FRT BPR UPR ba đờ xốc trước (nửa trên)                3,698,000
79   Y Crash Parts 10344162-SPRP   FASCIA-FRT BPR UPR Ba đờ xốc trước (nửa trên)                4,057,000
80 Y   Crash Parts 10021135-SPRP   FASCIA-FRT BPR UPR Ba đờ xốc trước                4,573,000
81   Y Crash Parts 10344164   FASCIA-RR BPR LWR Ba đờ xốc sau (miếng dưới)                2,343,000
82 Y   Crash Parts 10021181   FASCIA-RR BPR LWR Ba đờ xốc sau miếng dưới                2,925,000
83 Y   Crash Parts 10021180-SPRP   FASCIA-RR BPR UPR Ba đờ xốc sau (miếng trên)                4,900,000
84   Y Crash Parts 10292951-SEPP   FENDER ASM-FRT Tai xe trái                2,428,000
85   Y Crash Parts 10292956-SEPP   FENDER ASM-FRT Tai xe phải                2,428,000
86 Y   Crash Parts 10367117-SEPP   FENDER-FRT  Tai xe trái                2,315,000
87 Y   Crash Parts 10367123-SEPP   FENDER-FRT  Tai xe phải                2,315,000
88   Y Crash Parts 10349819-SPRP   FINISHER-FRT BPR Nẹp ba đờ xốc trước                   913,000
89 Y   Crash Parts 10021156-SPRP   FINISHER-FRT BPR GRL Nẹp mặt ca lăng                1,275,000
90   Y Crash Parts 10230745-SEPP   GATE ASM-LIFT Cửa hậu                9,122,000
91 Y   Crash Parts 10390005-SEPP   GATE ASM-LIFT Cửa hậu              12,280,000
92 Y   Crash Parts 10390002-SEPP   GATE ASM-LIFT Cửa hậu              11,535,000
93   Y Crash Parts 10366604   GLASS ASM-O/S RR VIEW MIR Mặt gương trái                   162,000
94   Y Crash Parts 10366605   GLASS ASM-O/S RR VIEW MIR Mặt gương phải                   162,000
95   Y Crash Parts 10229018   GRILLE ASM-RAD Mặt ca lăng                3,035,000
96 Y   Crash Parts 10021138   GRILLE-FRT BPR FASCIA LOWER Mặt ca dưới                   397,000
97   Y Crash Parts 10361127   GRILLE-FRT BPR FASCIA LOWER Mặt ca dưới                   798,000
98 Y   Crash Parts 10526416   GRILLE-RAD UPR Mặt ca lăng                5,181,000
99   Y Crash Parts 10135733   GUIDE-TMG CHAIN Dẫn hướng cam                     76,000
100   Y Crash Parts 10433072   HANDLE ASM-L/GATE O/S Tay mở cửa hậu                   664,000
101 Y Y Crash Parts 10172951-SPRP   HANDLE-FRT S/D O/S Tay mở cửa ngoài sau trái                   217,000
102 Y Y Crash Parts 10285737-SPRP   HANDLE-FRT S/D O/S Tay mở cửa ngoài sau phải                   217,000
103   Y Crash Parts 10228979   HEADLAMP ASM Đèn pha trái                6,337,000
104   Y Crash Parts 10228980   HEADLAMP ASM Đèn pha phải                6,337,000
105   Y Crash Parts 10266527   HEADLAMP ASM Đèn pha trái                9,049,000
106   Y Crash Parts 10266528   HEADLAMP ASM Đèn pha phải                9,049,000
107 Y   Crash Parts 10418635   HEADLAMP ASM  Đèn pha trái                9,745,000
108 Y   Crash Parts 10418636   HEADLAMP ASM  Đèn pha phải                9,745,000
109 Y   Crash Parts 10527976   HEADLAMP ASM  Đèn pha trái              18,181,000
110 Y   Crash Parts 10527977   HEADLAMP ASM  Đèn pha phải              18,181,000
111 Y   Crash Parts 10364954-SEPP   HINGE ASM-FNT S/D LWR Bản lề cửa trước phải phía dưới                   289,000
112 Y   Crash Parts 10364955-SEPP   HINGE ASM-FNT S/D LWR Bản lề cửa trước trái phía dưới                   289,000
113 Y   Crash Parts 10364952-SEPP   HINGE ASM-FRT S/D UPR Bản lề cửa trước phải phía trên                   287,000
114 Y   Crash Parts 10364953-SEPP   HINGE ASM-FRT S/D UPR Bản lề cửa trước trái phía trên                   287,000
115   Y Crash Parts 10457978-SEPP   HINGE ASM-HOOD Bản lề ca pô trái                   322,000
116   Y Crash Parts 10457979-SEPP   HINGE ASM-HOOD Bản lề ca pô phải                   322,000
117   Y Crash Parts 10230176-SEPP   HOOD ASM Nắp ca pô              10,572,000
118 Y   Crash Parts 10367101-SEPP   HOOD ASM  Nắp ca pô              12,330,000
119   Y Crash Parts 10116060   HOOK-R/WDO TR FIN PNL Nẫy mở khóa cốp sau                     10,000
120   Y Crash Parts 10366612-SPRP   HOUSING-O/S RR VIEW MIR Gáo gương trái                   207,000
121 Y Y Crash Parts 10342049   INSERT-FRT LIC PLT EMB Lô gô trước                   184,000
122 Y   Crash Parts 10453861   LAMP ASM-FRT FOG Đèn gầm trước                1,186,000
123 Y   Crash Parts 10453862   LAMP ASM-FRT FOG Đèn gầm trước                1,186,000
124   Y Crash Parts 10266043   LAMP ASM-FRT FOG Đèn gầm trái                1,466,000
125   Y Crash Parts 10266044   LAMP ASM-FRT FOG Đèn gầm phải                1,466,000
126   Y Crash Parts 10366998   LAMP ASM-FRT SI T/SIG Xi nhan gương trái                   333,000
127   Y Crash Parts 10366999   LAMP ASM-FRT SI T/SIG Xi nhan gương phải                   333,000
128 Y   Crash Parts 10562186   LAMP ASM-FRT SI T/SIG  Xi nhan gương trái                   496,000
129 Y   Crash Parts 10562187   LAMP ASM-FRT SI T/SIG  Xi nhan gương phải                   496,000
130   Y Crash Parts 10293795   LAMP ASM-RR FOG Đèn gầm trái                1,046,000
131   Y Crash Parts 10293798   LAMP ASM-RR FOG Đèn gầm phải                1,061,000
132 Y   Crash Parts 10420742   LAMP ASM-RR FOG  Đèn gầm sau phải                   938,000
133 Y   Crash Parts 10420741   LAMP ASM-RR FOG  Đèn gầm sau trái                1,283,000
134   Y Crash Parts 10293791   LAMP ASM-TAIL(BODY SI) Đèn hậu ngoài trái                2,124,000
135   Y Crash Parts 10293792   LAMP ASM-TAIL(BODY SI) Đèn hậu ngoài phải                2,124,000
136 Y   Crash Parts 10477815   LAMP ASM-TAIL(BODY SI) Đèn hậu ngoài trái                5,889,000
137 Y   Crash Parts 10477816   LAMP ASM-TAIL(BODY SI) Đèn hậu ngoài phải                5,889,000
138 Y   Crash Parts 10420733   LAMP ASM-TAIL(BODY SI) Đèn hậu ngoài trái                5,600,000
139 Y   Crash Parts 10420734   LAMP ASM-TAIL(BODY SI) Đèn hậu ngoài phải                5,600,000
140   Y Crash Parts 10293793   LAMP ASM-TAIL(LID SI) Đèn hậu trong trái                1,606,000
141   Y Crash Parts 10293794   LAMP ASM-TAIL(LID SI) Đèn hậu trong phải                1,606,000
142 Y   Crash Parts 10477818   LAMP ASM-TAIL(LID SI) Đèn hậu trong trái                2,792,000
143 Y   Crash Parts 10477819   LAMP ASM-TAIL(LID SI) Đèn hậu trong phải                2,792,000
144 Y   Crash Parts 10420735   LAMP ASM-TAIL(LID SI) Đèn hậu trong trái                3,171,000
145 Y   Crash Parts 10420736   LAMP ASM-TAIL(LID SI) Đèn hậu trong phải                3,171,000
146   Y Crash Parts 10439712   LINER ASM-FRT W/H Giá bắt chắn bùn lòng tai xe trước trái                   439,000
147   Y Crash Parts 10439713   LINER ASM-FRT W/H Giá bắt chắn bùn lòng tai xe trước phải                   439,000
148   Y Crash Parts 10457589   LINER ASM-FRT W/H Chắn bùn lòng tai xe trước trái                   534,000
149   Y Crash Parts 10457590   LINER ASM-FRT W/H Chắn bùn lòng tai xe trước phải                   534,000
150 Y   Crash Parts 10636356   LINER ASM-FRT W/H Chắn bùn lòng tai xe trước trái                   681,000
151 Y   Crash Parts 10636357   LINER ASM-FRT W/H Chắn bùn lòng tai xe trước phải                   681,000
152   Y Crash Parts 10381598   LINER-RR W/H PNL FRT Chắn bùn sau trái (miếng trước)                   116,000
153   Y Crash Parts 10381599   LINER-RR W/H PNL FRT Chắn bùn sau phải (miếng trước)                   116,000
154   Y Crash Parts 10229002   LINER-RR W/H PNL RR Chắn bùn sau trái (miếng sau)                   172,000
155 Y   Crash Parts 10021149   MESH-FRT BPR FASCIA LWR Ốp cản dưới ba đờ xốc trước                1,668,000
156   Y Crash Parts 10425504-SPRP   MIRROR ASM-O/S RR VIEW Gương ngoài trái                2,046,000
157   Y Crash Parts 10425505-SPRP   MIRROR ASM-O/S RR VIEW Gương ngoài phải                2,046,000
158   Y Crash Parts 10251104-SPRP   MIRROR ASM-O/S RR VIEW Gương ngoài trái                1,904,000
159   Y Crash Parts 10251105-SPRP   MIRROR ASM-O/S RR VIEW Gương ngoài phải                1,904,000
160   Y Crash Parts 10251100-SPRP   MIRROR ASM-O/S RR VIEW Gương ngoài trái                2,073,000
161   Y Crash Parts 10251101-SPRP   MIRROR ASM-O/S RR VIEW Gương ngoài phải                2,073,000
162 Y   Crash Parts 30136858-SPRP   MIRROR ASM-O/S RR VIEW  Gương ngoài trái                2,970,000
163 Y   Crash Parts 30136859-SPRP   MIRROR ASM-O/S RR VIEW  Gương ngoài phải                2,970,000
164 Y   Crash Parts 10423811-SPRP   MIRROR ASM-O/S RR VIEW  Cụm gáo, xi nhan, mặt gương trái                2,965,000
165 Y   Crash Parts 10423812-SPRP   MIRROR ASM-O/S RR VIEW  Cụm gáo, xi nhan, mặt gương phải                2,965,000
166   Y Crash Parts 10429167   MODULE ASM-INFL RST SEN & DIAGNC END Hộp điều khiển túi khí                1,893,000
167   Y Crash Parts 10225669   MODULE-FRONT END Hộp điều khiển điện                1,744,000
168 Y   Crash Parts 10664395   MODULE-FRONT END Hộp điều khiển điện                2,343,000
169   Y Crash Parts 10252367   MOLDING ASM-FRT WHL Ốp nhựa tai xe trước trái                   286,000
170   Y Crash Parts 10252368   MOLDING ASM-FRT WHL Ốp nhựa tai xe trước phải                   286,000
171   Y Crash Parts 10734147   MOLDING ASM-RR WHL Nẹp tai xe sau phải                   222,000
172   Y Crash Parts 10734127 10252369 MOLDING ASM-RR WHL Ốp nhựa tai xe sau trái                   263,000
173   Y Crash Parts 10252399   MOLDING ASM-S/D SILL Ốp ba bô lê trái                1,294,000
174   Y Crash Parts 10252401   MOLDING ASM-S/D SILL Ốp ba bô lê phải                1,294,000
175   Y Crash Parts 10319887   PANEL -AIR INL GRL Tấm thu gió gầm xe                   775,000
176   Y Crash Parts 10551135-ASA   PANEL ASM-FRT S/D TR Táp luy cửa trước trái                3,114,000
177   Y Crash Parts 10262682   PANEL ASM-I/P CTR TR Ốp giữa táp lô                   534,000
178   Y Crash Parts 10230165-ASA   PANEL ASM-L/GATE LWR

ĐĂNG KÝ LÁI THỬ NGAY
Zalo
favebook
086.8387.866